Gå til hovedinnhold

2013

MAREANO-programmet har i 2013 prioritert følgende oppgaver:

  • Innsamling av dybdedata i Barentshavet sørøst og midtnorsk sokkel i Norskehavet.
  • Innsamling av geologi-, biologi- og kjemidata fra midtnorsk sokkel i Norskehavet og Barentshavet sørøst.
  • Rapportering av resultater gjennom www.mareano.no, Norge digitalt (www.geonorge.no) samt resultatleveranser til oppdatering av Forvaltningsplan for Norskehavet.

Dybdedata ble samlet inn i alt 26 805 km2 i hvorav 7 008 km2 i Norskehavet og 19 797 km2 i Barentshavet, mens det ble samlet inn bio-geo-kjemi-data fra et areal 28 925 km2 hvorav 12 000 km2 ble innsamlet i Barentshavet sørøst og 16 925 km2 fra midtnorsk sokkel i Norskehavet. I tillegg ble det samlet inn data ekstraordinært fra et totalt areal på 6.000 km2, opprinnelig planlagt for prøvetaking i 2015–2016, utenfor Finnmarkskysten og midtnorsk sokkel. Den ekstraordinære feltinnsatsen var mulig pga. gode værforhold.

MAREANO-programmet hadde i 2013 et budsjett på kr 93,2 mill., mens det totale regnskapet viser 102,9 mill. på grunn av større egenandel enn budsjettert og innsats finansiert av overførte midler fra 2012.

Les hele rapporten (pdf)

Kontakt

Bilde av Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Bilde av Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024