Gå til hovedinnhold

2012

MAREANO-programmet prioriterte følgende oppgaver i 2012:

  • Innsamling av dybdedata i det tidligere omstridte området i Barentshavet (TOO) og midtnorsk sokkel i Norskehavet.
  • Innsamling av geologi-, biologi- og kjemidata (fysisk prøvetaking) på Nordland VI
  • Innsamling av geologi-, biologi- og kjemidata på midtnorsk sokkel i Norskehavet. Videodata var prioritert på grunn av behovet for å levere mest mulig resultater innen september 2013 til oppdateringen av Forvaltningsplan for Norskehavet.
  • Rapportering av resultater gjennom www.mareano.no, gjennomføring av internasjonal workshop om metoder knyttet til havbunnskartlegging og innsamling av bunndata, samt produksjon av en engelsk MAREANO-brosjyre.

I 2012 ble det totalt samlet inn bio-geo-data fra et areal på 7500 km2 i Norskehavet, mens innhenting av tapte prøvetakingsstasjoner fra foregående år på Nordland VI foregikk på store deler av dette området som totalt er på ca. 23 000 km2. Dybdedata ble samlet inn fra et totalt areal på 28 370 km2.

MAREANO-programmet hadde i 2012 et budsjett på kr 106,4 mill., hvorav kr 36 mill. var øremerket dybdemålinger i det tidligere omstridte området i Barentshavet.

Les hele rapporten (pdf)

Kontakt

Bilde av Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Bilde av Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024