Gå til hovedinnhold

2011

Sammendrag:
MAREANO-programmet har i 2011 prioritert følgende oppgaver:

  • Innsamling av geo-bio-kjemi-data utenfor Finnmark og i Nordland VI, derav 6 700 km2 ekstrainnsamling finansiert over revidert statsbudsjett 2011, samt dybdemålinger av 23 640 km2 inkludert 8 051 km2 i det tidligere omstridte området i Barentshavet (TOO).
  • Rapportering av resultater fra formidling og rapportering gjennom www.mareano.no, Norge digitalt www.geonorge.no og MAREANOs brukerkonferanse den 2. november, samt produksjon av ny brosjyre.

Totalt ble det i 2011 samlet inn bio-geo-data fra et 21 700 km2 stort areal, mens dybdedata ble innsamlet fra et areal på 23 640 km2. MAREANO-programmet hadde i 2011 et totalt budsjett på kr 103,4 mill. Dette fordelte seg på kr 52,4 mill. i ordinær bevilgning over statsbudsjettet og 44 mill. i revidert statsbudsjett. I tillegg ble det lagt inn kr 7 mill. som egenfinansiering fra Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse.

Les hele rapporten (pdf)

Kontakt

Bilde av Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Bilde av Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024