Gå til hovedinnhold

2010

Sammendrag:

MAREANO-programmet har i 2010 prioritert følgende oppgaver:

  • Rapportering av resultater fra Nordland VII, Troms II, Tromsøflaket og Eggakanten.
  • Formidling og rapportering av MAREANO-resultater gjennom www.mareano.no, fellesrapporten fra Faglig forum, overvåkingsgruppen og risikogruppen i forbindelse med revisjon av forvaltningsplanen for Barents-havet, MAREANOs brukerkonferanse den 6. mai og MAREANOs bokutgivelse.
  • Innsamling av nye dybdedata og geo-bio-data fra gjenstående områder i Troms III, Nordkapp-transektet og Nordland VI.

Totalt ble det i 2010 samlet inn bio-geo-data fra et 16 000 km2 stort areal, mens dybdedata ble innsamlet fra et areal på 7 069 km2. I tillegg ble det innhentet dybdedata fra Statoil innsamlet i 2003.

MAREANO-programmet hadde i 2010 et totalt budsjett på kr 60,42 mill, hvorav kr 51,4 mill. ble bevilget over statsbudsjettet fra Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Miljøverndepartementet. Det resterende, kr 10,59 mill., ble bevilget som egenfinansiering fra Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse. Fremdrift og ressursbruk er i all hovedsak i samsvar med aktivitetsplanen for 2010 og tilhørende vedtak i styringsgruppen.

Les hele rapporten (pdf)

Kontakt

Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024