Gå til hovedinnhold

2010

Sammendrag:

MAREANO-programmet har i 2010 prioritert følgende oppgaver:

  • Rapportering av resultater fra Nordland VII, Troms II, Tromsøflaket og Eggakanten.
  • Formidling og rapportering av MAREANO-resultater gjennom www.mareano.no, fellesrapporten fra Faglig forum, overvåkingsgruppen og risikogruppen i forbindelse med revisjon av forvaltningsplanen for Barents-havet, MAREANOs brukerkonferanse den 6. mai og MAREANOs bokutgivelse.
  • Innsamling av nye dybdedata og geo-bio-data fra gjenstående områder i Troms III, Nordkapp-transektet og Nordland VI.

Totalt ble det i 2010 samlet inn bio-geo-data fra et 16 000 km2 stort areal, mens dybdedata ble innsamlet fra et areal på 7 069 km2. I tillegg ble det innhentet dybdedata fra Statoil innsamlet i 2003.

MAREANO-programmet hadde i 2010 et totalt budsjett på kr 60,42 mill, hvorav kr 51,4 mill. ble bevilget over statsbudsjettet fra Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Miljøverndepartementet. Det resterende, kr 10,59 mill., ble bevilget som egenfinansiering fra Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse. Fremdrift og ressursbruk er i all hovedsak i samsvar med aktivitetsplanen for 2010 og tilhørende vedtak i styringsgruppen.

Les hele rapporten (pdf)

Kontakt

Bilde av Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Bilde av Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024