Gå til hovedinnhold

2008

Sammendrag: I 2008 ble det sjømålt 24316 km2 havbunn i regi av SKSK innen de prioriterte områdene Troms II og Nordland VII, dette inkluderer 10 690 km2 som ble planlagt og finansiert i 2007. Det ble gjennomført to felles (HI/NGU) tokt for kartlegging av bunntyper, biologi og forurensning i Troms II og Nordland VII i 2008. Iht. de prioriteringene som er gitt i
Virksomhetsplanen for MAREANO 2008 har NGU laget akustiske tolkningskart og fremstilt havbunnskart for Troms II og Nordland VII. NGU har i 2008 publisert havbunnskart for vestlige deler av Tromsøflaket, Troms II og utenfor Vesterålen fra kysten til eggakanten, og indre deler av Nordland VII. Tolkningskart fra kysten til eggakanten av Nordland VII, og de dypere delene av Troms II og Nordland VII, ble ferdigstilt i 2008 etter oktober-toktet.

Naturtypekart for Tromsøflaket er produsert i samarbeid mellom NGU og HI. Resultatene er presentert og publisert på en rekke konferanser og møter. HI har arrangert og gjennomført to tokt for kartlegging av geologi, biologi og miljøgifter. HI har analysert videoopptak og faunaprøver fra Troms II og Nordland VII og presentert resultater på MAREANO sin hjemmeside på internett (www.mareano.no) i form av kart og tekst. Resultater fra visuelle observasjoner av bunntyper i felt fra samtlige undersøkte lokaliteter i 2008 er fremstilt på kart. En gruppe for datahåndtering og informasjon med medlemmer fra alle de tre institusjonene har videreutviklet kartinnsynsløsningen i webportalen. Samarbeid med prosjektet Marin arealdatabase har vært viktig for å sikre et helstøpt nettsted og brukervennlige tjenester. Nye data er gjort tilgjengelig på WMS-format, bl.a. kart for utbredelse av korallrev, biomasse, forurensning, biologisk mangfold og dominerende fauna/naturtyper. I forbindelse med toktene ble rapporter fra felt gjort hurtig tilgjengelig på webportalen, og aktivt arbeid mot media ga MAREANO god pressedekning. Resultatene for uorganiske og organiske forurensningsstoffer er rapportert til Overvåkningsgruppen/Faglig Forum for Forvaltningsplanen.

Les hele rapporten (pdf)

Kontakt

Bilde av Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Bilde av Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024