Gå til hovedinnhold

2021

Aktivitetsplan 2021 (pdf) viser Mareanos arbeidsoppgaver i 2021, samt en planskisse for 2022 og 2023  iht  langtidsplan.

 Aktivitetsplan bygger  på  langtidsplan og  økonomiske  forutsetningene gitt i forslag til statsbudsjettet (Prop. 1 S) for 2021. Aktivitetsplan for 2021 (av 27.10.2020) har stor usikkerhetknyttet til gjennomføring av geologisk, biologisk og kjemisk bunnkartlegging i 2021 grunnet mangel på fartøy.

Kart som viser status for dybdedata og plan for kartlegging i 2020
Figur 1A. Kartetviser status for dybdedatai Norskehavet og Barentshavet. Plan for kartlegging i 2021med multistråleekkolodd (MBES) fra overflatefartøyer markert med gult. Se detaljer i Figur1B.
Planskisse for dybdekartlegging
Figur 1B. Planskisse for dybdekartlegging med multistråleekkolodd (MBES) fra overflatefartøy i 2021.