2020

Aktivitetsplanen for 2020 viser årets arbeidsoppgaver arbeidsoppgaver i 2020, samt en planskisse for 2021 og 2022. Planen kan bli oppdatert ved behov.

Aktivitetsplanen bygger på langtidsplanen og de økonomiske forutsetningene gitt i statsbudsjettet (Prop. 1 S) for 2020. Langtidsplanen er under revidering mht. omfang og tempo for datainnsamling i dyphavet i Norskehavet 2019-2021, spesielt knyttet til høyoppløselig datainnsamling.

Kartet viser status for dybdedata og plan for kartlegging i 2020 med multistråleekkolodd (MBES) fra overflatefartøy.

 

Planskisse for geo-/bio-/kjemi-innsamling 2020 (gule områder). Figuren viser også området som ble kartlagt i 2019 (grønne områder), plan for 2021 (oransje) og 2022 (lilla). I grå områder er det gjort innsamling tidligere.

Kontakt

Frithjof Moy.jpeg

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024
Hanne Hodnesdal portrett.jpg

Hanne Hodnesdal

Kartverket
Dybdekartlegging, med i utøvende gruppe
51 85 88 23
Lilja Run Bjarnadottir_Marin.jpg

Lilja Rún Bjarnadóttir

Norges geologiske undersøkelse
Geologisk kartlegging, med i utøvende gruppe
Geolog
944 97 728