Gå til hovedinnhold

2020

Aktivitetsplanen for 2020 viser årets arbeidsoppgaver arbeidsoppgaver i 2020, samt en planskisse for 2021 og 2022. Planen kan bli oppdatert ved behov.

Aktivitetsplanen bygger på langtidsplanen og de økonomiske forutsetningene gitt i statsbudsjettet (Prop. 1 S) for 2020. Langtidsplanen er under revidering mht. omfang og tempo for datainnsamling i dyphavet i Norskehavet 2019-2021, spesielt knyttet til høyoppløselig datainnsamling.

Kartet viser status for dybdedata og plan for kartlegging i 2020 med multistråleekkolodd (MBES) fra overflatefartøy.

 

Planskisse for geo-/bio-/kjemi-innsamling 2020 (gule områder). Figuren viser også området som ble kartlagt i 2019 (grønne områder), plan for 2021 (oransje) og 2022 (lilla). I grå områder er det gjort innsamling tidligere.

Kontakt

Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024
Hanne Hodnesdal KV foto Holmberg

Hanne Hodnesdal

Kartverket
Dybdekartlegging, med i utøvende gruppe
51 85 88 23 / 473 17 222
Lilja Run Bjarnadottir Marin

Lilja Rún Bjarnadóttir

Norges geologiske undersøkelse
Geologisk kartlegging, med i utøvende gruppe
Geolog
944 97 728