Gå til hovedinnhold

2019

Aktivitetsplanen for 2019 viser MAREANOs arbeidsoppgaver i for 2019, og en planskisse for 2020 og 2021.

Aktivitetsplan bygger på langtidsplan og økonomiske forutsetningene gitt i statsbudsjettet (Prop. 1 S) for 2019. Merk at langtidsplanen er under revidering mht. omfang og tempoplan for datainnsamling i dyphavet i Norskehavet 2019-2021, spesielt knyttet til høyoppløselig datainnsamling.

MBES data 2019
 Skisse av områder som dybdekartlegges i Norskehavet 2019 med multistråleekkolodd (MBES) fra overflatefartøy. De blå stiplete transektlinjene krysser dyphavet i Norskehavet, og boksene representerer en kombinasjon av generelle naturtyper og spesielle naturtyper. Boksene vil kartlegges flatedekkende og blir koblet sammen med måling i transittlinjer mellom boksene. Detaljplanlegging er ikke avsluttet. Utvalgte deler av de samme områdene er aktuelle for kartlegging fra plattform under vann (f.eks. tauet system, AUV og/eller ROV) fra 2020. Mulige områder for 2021 og videre er også skissert.
Planskisse 2019
 Planskisse for Geo-/Bio-/Kjemitokt. Områder for feltinnsamling av geologiske, biologiske og kjemiske prøver/data i Barentshavet 2019 (gult), Norskehavet 2020 (lilla), Norskehavet 2021 (oransje) og Barentshavet 2022 eller senere (rød). Grønne områder er samlet inn tidligere. Bakgrunnskart - GEBCO-batymetri.

 

Kontakt

Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024
Hanne Hodnesdal KV foto Holmberg

Hanne Hodnesdal

Kartverket
Dybdekartlegging, med i utøvende gruppe
51 85 88 23 / 473 17 222
Lilja Run Bjarnadottir Marin

Lilja Rún Bjarnadóttir

Norges geologiske undersøkelse
Geologisk kartlegging, med i utøvende gruppe
Geolog
944 97 728