Gå til hovedinnhold

2016

Aktivitetsplanen for 2016 (pdf) viser MAREANOs arbeidsoppgaver i 2016 i detalj, samt en planskisse for 2017 og 2018. Planen redegjør for hvilke områder som var planlagt kartlegt i 2016, bakgrunnen for valg av områder, budsjett, samt konkrete målkrav. Områdene som var planlagt prøvetatt og dybdemålt i 2016 er vist i figurene under.


Kartet viser dybdemålinger gjennomført av MAREANO i 2015 og områdene som var planlagt som kartlegt i 2016, samt områder som er skissert som mulige i 2017–2018. Områder som skal dybdemåles i 2016 er markert i gult.


Kartet viser områder for feltinnsamling av geologiske, biologiske og kjemiske prøver/data i Barentshavet 2016–2018. Kartet viser også områder for feltinnsamling som har blitt samlet inn i tidligere år.

Planen var tuftet på de økonomiske forutsetningene gitt i statsbudsjettet for 2016, beregnet til kr. 98,932 millioner. Da planen ble utarbeidet var anslått budsjett for 2016 på kr 95,173 millioner og derfor er dette beløpet brukt i dette dokumentet. Under Stortingets vedtaksbehandling av statsbudsjettet i november 2015, ble MAREANO tilført ekstra midler på kr 3 760 000. Se vedlegg 9 for oppdatert budsjett.

Kr 45,857 mill var avsatt til kartlegging av dybdeforhold/batymetri i Barentshavet øst og i transektet Nordkapp–Sørkapp. Kr 23,0 mill. var avsatt til biologiske og geologiske opparbeidelser, kr 14,5 mill. til toktvirksomhet, kr 5,0 mill. til marin arealdatabase (www.mareano.no) og kr 5,1 mill. til kjemiske opparbeidelser.

Følgende feltaktivitet var planlagt i 2016:

Dybdekartlegging/batymetri: totalt  7.168 km2 fordelt på:

  • Transekt Nordkapp – Sørkapp: 4.328 km2
  • Barentshavet øst: 2.840 km2

Geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking: totalt  15.250  km2 fordelt på:

  • Transekt Bjørnøyrenna – Kong Karls land: 5.850  km2
  •   Barentshavet øst: 9.400 km2 - dette toktet er flyttet til høsten 2017 p.g.a. toktkansellering.