Gå til hovedinnhold

2015

Aktivitetsplanen for 2015 viser arbeidsoppgavene i 2015 i detalj, den har også en planskisse for arealer som planlegges feltkartlagt i 2016 og 2017. Planen redegjør for hvilke områder som skal feltkartlegges, bakgrunnen for valg av områder, budsjett, samt konkrete målkrav gjennom arbeidsåret 2015. Områdene som skal feltkartlegges er vist i figurene nedenfor.

Dybdemålingene i 2015 ble utføret i Barentshavet øst, i det nye norske området mot sokkelgrensen mot Russland, samt i transekttraséen fra Bjørnøydjupet til Kong Karls land øst for Spitsbergen. I Norskehavet ble det gjennomføres dybdemålinger på Aktivneset og Stadhavet, henholdsvis vest og sør for Mørebanken. Til sammen skal det dybdemåles et areal på 9915 km2.

Geologisk, biologisk og kjemisk datainnsamling ble i Norskehavet utført i eggakanten (EK) nord og sør for Skjoldryggen og langs en smal ”stripe” på toppen av eggakanten ved Storegga Nord. Til sammen ble feltkartlegges et areal på 7130 km2. I tillegg kartlegges 12.000 km2 i Barentshavet, øst mot den nye sokkelgrensen mellom Russland og Norge.

I 2015 fortsetter bearbeidelsene av materiale og data innsamlet i felt i 2012–2014.


Kartene viser dybdemålinger gjennomført av MAREANO i 2014 og områder som skal kartlegges i 2015, og i tillegg områder som er skissert som mulige i 2016–2017. Områder som skal dybdemåles i 2015 er markert i gult.


Kartet viser områder der MAREANO gjennomførte geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking i 2014, og områder som skal undersøkes i 2015. I tillegg viser områder som er skissert som mulige prøvetakingsområder i 2016–2017. Områdene som skal undersøkes i 2015 er markert i gult.