Gå til hovedinnhold

2014

Aktivitetsplanen for 2014 viser MAREANOs arbeidsoppgaver i detalj i 2014, og en planskisse for 2015 og 2016.

Dybdekartleggingen i 2014 vil foregå i to hovedområder: Norskehavet og i det tidligere omstridte området i Barentshavet. Som figuren nedenfor viser vil dybdemålingene i Norskehavet foregå på Haltenbanken, Sklinnabanken, Sklinnadjupet, deler av eggakanten og på Stadhavet. Dybdemålingene gjøres alltid i forkant av den biologiske, geologiske og kjemiske kartleggingen. Dette skyldes at de detaljerte terrengkartene og reflektivitetsdata (backscatter) som fremskaffes ved bruk av multistråle-ekkolodd, danner grunnlaget for å fastsette hvilke steder den videre prøvetakingen skal foregå på.


Oversikt over gjennomført og planlagt dybdekartlegging. 2014-områdene er vist med orange og lyseblått.

Geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking er vist i figuren nedenfor, samt i kartfigur under aktivitet 2012. Det ble gjennomført tre tokt i 2014: utenfor kysten av Finnmark, i det tidligere omstridte området i Barentshavet og nordøst for Mørebankene (se 2012-kart). Til sammen dekker disse områdene et areal på 16 315 km2. Utenfor Finnmark-kysten foregikk kartleggingen helt inn til grunnlinjen. Tidligere har det vært mest vanlig at MAREANO kartlegger havområdene inn til 4-milsgrensa.


Områder i Barentshavet der det ble gjennomført biologisk, geologisk og kjemisk prøvetaking i 2014 (svarte sirkler).Tidligere prøvetakingspunkter er vist (svarte og røde punkt).

I løpet av 2014 ble prøver som var samlet inn i 2013 og 2012 opparbeidet. På bakgrunn av dette produseres og modelleres det kart som inkluderer bunntyper, terreng, biologi og kjemi. Kartmaterialet er tilgjengelig fra MAREANOs nettsider.