Gå til hovedinnhold

2013

Aktivitetsplanen for 2013 viser MAREANOs arbeidsoppgaver i detalj i 2013, og med noe mindre detaljeringsgrad for 2014 og 2015. Planen redegjør for hvilke områder som ble kartlagt, bakgrunnen for valg av områder, budsjett, samt konkrete målkrav.

På grunn av behovet for resultatleveranser til oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet i september 2013, ble visuell datainnsamling prioritert i 2012. I løpet av 2013 ble videomaterialet gjennomgått og resultatene var klar til levering i september 2013 i forbindelse med prosessen rundt oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet. Manglende fysisk innsamling av bunnfauna og bunnsedimenter for kjemiske analyser i 2012 ble tatt igjen i 2013.

Følgende områder ble kartlagt i 2013 (se kartfigur under aktiviteter i 2012 nedenfor):

 • Iverryggen
 • Sularevet
 • Eggakant Storegga nord
 • Ytre Mørebank
 • Stadhavet (Mørebankene)
 • Kristiansund – Halten
 • Eggakanten (Skjoldryggen)
 • Aktivneset (sør for Mørebankene)
 • Barentshavet, tidligere omstridt område, sørlig del

Bortsett fra det tidlgere omstridte området ligger alle områdene i Norskehavet. Fysisk prøvetaking (ikke video) ble samlet inn over et areal på til sammen 10 025 km2, mens både fysisk prøvetaking og innsamling av videodata ble innsamlet fra et areal på 6 900 km2 i Norskehavet (eggakant Skjoldryggen, Aktivneset) og 12 000 km2 i det tidligere omstridte området i Barentshavet.

På grunn av gode værforhold under toktene i 2013 ble det i tillegg til ovennevnte planlagte arealer også tatt prøver fra eggakanten i ytre del av Mørebanken, utenfor Vikna i Nordland fylke og utenfor Finnmark-kysten, Sistnevnte områder var planlagt innsamlet i påfølgende år.

Følgende områder ble dybdekartlagt i 2013 i Norskehavet:

 • Gjenstående deler av Eggakant Ytre Mørebank og Ytre Mørebank (409 km2 for 2012 midler)
 • EK Storneset
 • EK Aktivneset (2080 km2 av 2730 km2 dekkes av 2012 midler)
 • Sklinnadjupet transekt
 • Vestfjorden ytre
 • Haltenbanken
 • Sklinnabanken

I tillegg ble gjenstående deler av Eggakant Ytre Mørebank og Ytre Mørebank dybdemålt, til sammen 409 km2 og Eggakant Aktivneset på 2080 km2. Det ble også målt opp 28 544 km2 i det tidligere omstridte området i Barentshavet.

Totalt ble det tatt fysisk innsamlete data fra 46 stasjoner fordelt med 34 fra Norskehavet og 12 i Barentshavet, mens videodata ble samlet inn fra totalt 142 stasjoner fordelt med 69 i Norskehavet og 73 i Barentshavet. Stasjonstettheten i Norskehavet følger MAREANOs standard med 10 videostasjoner og 2 stasjoner med fysisk innsamlete data per 1000 km2. Kjemidata samles inn med en tetthet på ca. 1 stasjon per 2000 km2. Stasjonstettheten i det tidligere omstridte området i Barentshavet ble redusert med 50 % i forhold til MAREANOs standard pga. antatt geologiske og biologisk homogene forhold i dette området.