Gå til hovedinnhold
HI 012961

Ukjent / Havforskningsinstituttet

Rekkefølge på innsamlingen

Det er ikke tilfeldig hvilken rekkefølge redskapene brukes i.

Først settes videoriggen ut, for å sikre dokumentasjon av havbunnen uten påvirkning av egen prøvetaking, og for å identifisere steder hvor følsomme redskap (boxcorer, grabb, og epibenthisk slede) ikke kan brukes. Deretter tas det prøver på egnet sted langs videotrasektet med grabb, multicorer, og boxcorer. Til slutt trekkes bomtrål og epibenthisk slede langs samme linje som videotransektet.