Gå til hovedinnhold

Kartverkets kartkatalog

Her er en oversikt over Kartverkets Mareano-kartlag, muligheter for datanedlasting og tilgjengelige metadata, tilgjengelig via geonorge.no.

Kartverket sin kartkatalog er en del av geonorge.no, stedet for oversikt og tilgang til offentlige kartdata i Norge, kartkataloger, kartdatapakker, nedlasting av kartdata, API-er.

høydedata.no finn du oversiktskart som viser dybdedata som er samlet inn med multistråle-ekkolodd fra Kartverkets dybdekartlegging fra rundt år 2000 og fram til i dag, samt data fra Mareano-programmet.

Informasjon om bunnforhold grunnere enn 30 meter er ugradert – med noen unntak. Dybdedata mellom territorialgrensen og strandlinjen fra 30 meters dyp, er gradert etter sikkerheitslova.

 

Karttjenester og datasett fra Kartverket på geonorge.no

Tema Karttjenester (WMS, WFS, WCS) Datasett

Sjø terrengmodeller

Sjø skyggerelieff WMS

Dybdedata terrengmodeller DTM WCS

Sjø terrengmodeller 5m grid

Sjø terrengmodeller 25m grid

Sjø terrengmodeller 50m grid

Dybdedata 50m grid

Sjømålingsdata (dybdekartlagte områder)

Dybdedata - dekning sjømåling WMS

Sjømålingsdata

Kystnære dybdeareal, dybdepunkt, dybdekurver, grunner og skjær

Dybdedata WMS

Dybdedata

Dybdedata Søre Sunnmøre

GEBCO skyggerelieff

GEBCO WMS

GEBCO data and products

Dybdekurver, havområder

Dybdekurver WMS

Dybdekurver

Elektroniske sjøkart

Elektroniske sjøkart WMS

-

Sjøkart raster

Sjøkart raster WMS

Sjøkart raster

Norges maritime grenser

Norges maritime grenser WMS

Norges maritime grenser

Europakart

Europakart WMS

Europakart WMS cache

Europa, illustrasjonskart

Norgeskart

Toporaster 4 WMS

Topografisk norgeskart

Topografisk norgeskart gråtone

Norge, Illustrasjonskart(landdata)

Terrengmodell land

Fjellskygge WMS

DTM 50

DTM 1

 

Bestille data

Mer detaljerte dybdedata enn de som er tilgjengelig på geonorge.no, må søkes særskilt om å få tilgang til.

Kartverket søker Forsvaret om å få frigi data på vegne av bestiller. Dataene i seg selv er gratis, men den som bestiller må betale timepris for arbeidet med å tilrettelegge data og søknaden til Forsvaret om å få avgradert datasettet.

Informasjon om pris, datadekning og leveransebetingelser kan avklares med Kartverket på e-post sjodata@kartverket.no.

Les mer:

Kontakt

Bilde av Hanne Hodnesdal

Hanne Hodnesdal

Kartverket
Dybdekartlegging, med i utøvende gruppe
51 85 88 23 / 473 17 222