Gå til hovedinnhold

Kartverkets kartkatalog

Her er en oversikt over Kartverkets Mareano-kartlag, muligheter for datanedlasting og tilgjengelige metadata, tilgjengelig via geonorge.no.

Kartverket sin kartkatalog er en del av geonorge.no. Geonorge er stedet for oversikt og tilgang til offentlige kartdata i Norge, kartkataloger, kartdatapakker, nedlasting av kartdata, API-er.

Dybdedata

Tjenesten dybdedata.kartverket.no inneholder dybdedata (terrengdata) samlet inn med multistråle-ekkolodd fra Kartverkets dybdekartlegging fra rundt år 2000 og fram til i dag, samt data fra blant annet Mareano-programmet og Forsvaret. Dybdedata mellom territorialgrensen og strandlinjen med tettere oppløsning enn 50 meter mellom punkene, er stemplet konfidensielle etter sikkerhetsloven. Det må søkes særskilt om å få tilgang til slike data.

Karttjenester og datasett fra Kartverket på geonorge.no

Tema Karttjenester (WMS, WFS, WCS) Datasett

Sjø terrengmodeller

Sjø skyggerelieff WMS

Dybdedata terrengmodeller DTM WCS

Sjø terrengmodeller 5m grid

Sjø terrengmodeller 25m grid

Sjø terrengmodeller 50m grid

Dybdedata 50m grid

Sjømålingsdata (dybdekartlagte områder)

Dybdedata - dekning sjømåling WMS

Sjømålingsdata

Kystnære dybdeareal, dybdepunkt, dybdekurver, grunner og skjær

Dybdedata WMS

Dybdedata

Dybdedata Søre Sunnmøre

GEBCO skyggerelieff

GEBCO WMS

GEBCO data and products

Dybdekurver, havområder

Dybdekurver WMS

Dybdekurver

Elektroniske sjøkart

Elektroniske sjøkart WMS

-

Sjøkart raster

Sjøkart raster WMS

Sjøkart raster

Norges maritime grenser

Norges maritime grenser WMS

Norges maritime grenser

Europakart

Europakart WMS

Europakart WMS cache

Europa, illustrasjonskart

Norgeskart

Toporaster 4 WMS

Topografisk norgeskart

Topografisk norgeskart gråtone

Norge, Illustrasjonskart(landdata)

Terrengmodell land

Fjellskygge WMS

DTM 50

DTM 1

Bestille data

Mer detaljerte dybdedata enn det som er tilgjengelig på dybdedata.kartverket.no, må bestilles direkte fra Kartverket. Spørsmål og bestilling kan rettes til Kartverket på e-post sjodata@kartverket.no og tlf. 32 11 80 00.

Kartverket søker Forsvaret om å få frigitt data på vegne av bestiller. Dataene i seg selv er gratis, men bestiller må betale timepris for tilrettelegging av data og søknad til Forsvaret om avgradering av datasettet.

Les mer:

Kontakt

Bilde av Hanne Hodnesdal

Hanne Hodnesdal

Kartverket
Dybdekartlegging, med i utøvende gruppe
51 85 88 23 / 473 17 222

Bestille data fra Kartverket

Kartverket sjødivisjonen
E-post: sjodata@kartverket.no
Tlf. kundesenter: 32 11 80 00