Gå til hovedinnhold

Havforskningsinstituttet sin kartkatalog for MAREANO

Kartkatalogen gir en oversikt over Havforskningsinstituttet sine MAREANO-kartlag, muligheter for datanedlasting og tilgjengelige metadata.

Forklaring til kartkatalogen:

Vis kartlag Geoserver: viser kartlaget i Geoserver map preview vinduet. Klikk på featurene i kartet for å se attributtene.

Datanedlasting Geoserver: Åpner opp Layer preview katalogen. Skriv inn kartlaget sitt Geoservernavn i search boksen, velg kartlaget du ønsker og laste ned i boksen Select one og gå helt nederst og velg shape-file.

Filer kan også bestilles på nmd_gis@imr.no.

MERK: Firefox anbefales ved nedlasting.

Metadata Geonetworks: For en del kartlag er det lagt ut metadata på Havforskningsinstituttet sin Geonetworks metadataportal. I
Geonetworks må en skrive inn kartlaget sitt navn i søkeboksen "What?", klikk deretter på Search.

Tjenestene/kartene kan fritt brukes under følgende vilkår:

  • Ønsker kunden/brukeren å inkludere Havforskningsinstituttet karttjenester/data i egne løsninger skal de tilrettelagte karttjenestene benyttes direkte. Registreringsskjema bør også fylles ut.
  • Ved bruk av våre karttjenester/data skal kilde alltid oppgis.
  • Dersom karttjenestener/data ønskes brukt til kommersielle formål, må Havforskningsinstituttet kontaktes.

Tilkobling Geoserver: URL for tilkobling til WMS og WFS server: http://maps.imr.no/geoserver/ows?

Kartgruppe Kartlag Geoserver-navn Vis kartlag Geoserver Datanedlasting Geoserver Metadata Geonetworks
Havstrømmer Arctic water arctic_water Link Link Link
Costal water costal_water Link Link Link
Atlantic water atlantic_water Link Link Link
Polar front polar_front Link Link Link
           
Sårbare naturtyper Hardbunns-korallskog Hardbunnskorallskog Link Link  
Svampspikel-bunn Blotbunn_svampsamfunn Link Link  
Sjofjaerbunn Sjofjaerbunn Link Link  
Hardbunns-svampsamfunn Hardbunns-svampsamfunn Link Link  
Blotbunnskorallskog Blotbunnskorallskog Link Link  
Dypvannsjofjaer Dypvannsjofjaer Link Link  
Glassvampbestander Glassvampbestander Link Link  
           
Biomangfold fra video Artsmangfold fra video AntallArterFraVideo Link Link  
           
Topp-ti arter Topp 10 arter topp_10_arter Link Link  
           
Korallrev Korallrev coralreefs Link Link Link
coralmpa Link Link  
Identified_coral_area Link Link  
           
Hornkoraller Isidella lofotensis Coral_Isidella lofotensis Link Link  
Paragorgia arborea Coral_Paragorgia_arborea Link Link  
Paramuricea placomus Coral_Paramuricea_placomus Link Link  
Primnoa resedaeformis Coral_Primnoa_resedaeformis Link Link  
Radicipes Coral_Radicipes Link Link  
           
Grabb Grab biomasse grab_biomass Link Link Link
Grab individer grab_individuals Link Link Link
Grab arter grab_species Link Link Link
           
Bomtrål Bomtrål biomasse beamtrawl_biomass Link Link Link
Bomtrål individer beamtrawl_individuals Link Link Link
Bomtrål Arter beamtrawl_species Link Link Link
           
Slede Slede biomasse sledge_biomass Link Link Link
Slede individer sledge_individuals Link Link Link
Slede arter sledge_species Link Link Link
           
Fiskesamfunn Fiskesamfunn fiskesamfunn Link Link  
           
Kjemistasjoner Kjemistasjoner pr år aar Link Link Link
Antracen-nivåer Antracen nivå antracen Link Link Link
BDE-209-nivåer BDE-209-nivåer BDE209 Link Link Link
BenzApyren-nivåer BenzApyren-nivåer benzapyren Link Link Link
Fenantren-nivåer Fenantren-nivåer fenantren Link Link Link
Naftalen-nivåer Naftalen nivåer naftalen Link Link Link
NPD-nivåer NPD-nivåer npd Link Link Link
PAH-nivåer PAH-nivåer pah Link Link Link
PBDEsum-nivåer PBDEsum-nivåer PBDEsum Link Link Link
PAH 16 PAH 16 pah16 Link Link Link
Perylen-nivåer Perylen-nivåer perylen Link Link Link
Pyren-nivåer Pyren-nivåer pyren Link Link Link
THC-nivåer THC-nivåer thc Link Link Link
           
Trålspor Trålspor fra video TraalsporPr100m Link Link Link