Gå til hovedinnhold

Havforskningsinstituttet sin kartkatalog for MAREANO

Kartkatalogen gir en oversikt over Havforskningsinstituttet sine MAREANO-kartlag, muligheter for datanedlasting og tilgjengelige metadata.

Forklaring til kartkatalogen:

Vis kartlag Geoserver: viser kartlaget i Geoserver map preview vinduet. Klikk på featurene i kartet for å se attributtene.

Datanedlasting Geoserver: Åpner opp Layer preview katalogen. Skriv inn kartlaget sitt Geoservernavn i search boksen, velg kartlaget du ønsker og laste ned i boksen Select one og gå helt nederst og velg shape-file.

Filer kan også bestilles på nmd_gis@imr.no.

MERK: Firefox anbefales ved nedlasting.

Metadata Geonetworks: For en del kartlag er det lagt ut metadata på Havforskningsinstituttet sin Geonetworks metadataportal. I
Geonetworks må en skrive inn kartlaget sitt navn i søkeboksen "What?", klikk deretter på Search.

Tjenestene/kartene kan fritt brukes under følgende vilkår:

  • Ønsker kunden/brukeren å inkludere Havforskningsinstituttet karttjenester/data i egne løsninger skal de tilrettelagte karttjenestene benyttes direkte.
  • Ved bruk av våre karttjenester/data skal kilde alltid oppgis.
  • Dersom karttjenestener/data ønskes brukt til kommersielle formål, må Havforskningsinstituttet kontaktes.

Kartene ligger på Havforskningsinstituttets Geoserver. Her kan du søke etter ønsket kartlag og laste det ned. Direktelenke til metadataoppføring, WMS og WFS-tjenester, samt nedlastningsmuligheter i en rekke formater er angitt for hvert kartlag i tabellen nedenfor. 

Kartgruppe Kartlag i Geoserver Lenke til metadata/tjenester/nedlasting i Geonorge
Sårbare bunndyr (observasjonsdata) Hardbunns-korallskog Observasjonsdata hardbunnskorallskog
Svampspikel-bunn Observasjonsdata svampspinkelbunn
Sjofjaerbunn Observasjonsdata sjøfjærbunn
Svampskog Observasjonsdata svampskog
Blotbunnskorallskog Observasjonsdata bløtbunnskorallskog
Blomkålkorallskog Observasjonsdata Blomkålkorallskog 
Dypvannsjofjaer Observasjonsdata Umbellula
Glassvampsamfunn Observasjonsdata glassvampsamfunn
     
Sårbare biotoper (modellert utbredelse) modellert_glassvampsamfunn Glassvampsamfunn
modellert_hardbunnskorallskog Hardbunnskorallskog
  Svampsamfunn
modellert_svampspikelbunn Svampspikelbunn
modellert_umbellulabestander Umbellula bestander
     
Biomangfold fra video arter_video  
     
Topp-ti arter topp_10_arter  
     
Korallrev Korallrev Datasett - korallrev
 
 
     
Hornkoraller Isidella lofotensis Datasett - Isidella lofotensis
Paragorgia arborea Datasett - Paragorgia arborea
Paramuricea placomus Datasett - Paramuricea placomus
Primnoa resedaeformis Datasett - Primnoa resedaeformis
Radicipes Datasett - Radicipes
     
Grabb grabb_biomasse Mareanoprøver Grabb - artsmangfold, individer og biomasse
grabb_individer
grabb_arter
produksjonsdata  
     
Bomtrål bomtraal_biomasse Mareanoprøver Bomtrål - artsmangfold, individer og biomasse
bomtraal_individer
bomtraal_arter
produksjonsdata  
     
Slede slede_biomasse Mareanoprøver Slede - artsmangfold, individer og biomasse
slede_individer
slede_arter
produksjonsdata  
     
Mennekelig påvirkning traalspor_100m Trålspor
soppel_100m Datasett - Søppel pr. Mareano-stasjon
     
Kjemistasjoner kjemistasjoner_aarlig Datasett - Mareano kjemistasjoner
     
Antracen-nivåer antracen  
BDE-209-nivåer bde209  
BenzApyren-nivåer benzoapyren  
Fenantren-nivåer fenantren  
Naftalen-nivåer naftalen  
NPD-nivåer npd  
PAH-nivåer pah  
PBDEsum-nivåer pbde  
PAH 16 pah16  
Perylen-nivåer Perylen-nivåer  
Pyren-nivåer Pyren-nivåer  
THC-nivåer THC-nivåer  
     
Havstrømmer Arctic water  
Costal water  
Atlantic water  
Polar front