Gå til hovedinnhold

MAREANO-stasjoner (metadata)

Map service

MAREANO-stasjoner

Beskrivelse

Referanse stasjoner, bunnprover (Bomtrål, RPslede, vanVeen grab, multicore, boxcore og CTD) og video tatt på MAREANO tokt.

Innsynsløsninger

http://www.mareano.no/kart?language=no&bbox=25911.8,7416122.6,1096635.6,8189472.0&
KARTLAG_ID=311,245,350,244,257,293,259,243,242

Første publisering

 

Sist oppdatert

 

Base url

http://maps.imr.no/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&layers=mareano:ref_stasj

Capabilities url

http://maps.imr.no/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetCapabilities&layers=mareano:ref_stasj

Layers

Ref_stasjoner, Bunnprover_point, Bunnprover_line

Tegnforklaring

 

Dekningsgrad

Kartlagt MAREANO området.

Nøyaktighet

 

Målestokk-begrensninger

Ingen

Dataforvalter

NMD/Havforskningsinstituttet

Restriksjoner ved bruk

Følgende kildetekst skal oppgis ved bruk: MAREANO/Havforskningsinstituttet

Registrer deg

For at vi skal ha mulighet til å sende deg oppdateringer og nødvendige opplysninger om endringer i datasettet, ønsker Havforskningsinstituttet at du registrerer deg før du tar i bruk dataene om sårbare naturtyper, kvalitetssikrede koraller, havets ressurser og miljø og/eller MAREANO-stasjoner. Registreringen er frivillig.

Registreringsskjema

Spørsmål?

Har du spørsmål om datasettene eller om bruk av datasettene, kan du ta kontakt på tlf.nr 55 23 53 43 eller sende e-post.