Goto main content

Contact

Kartleggingen i Mareano blir gjennomført som et samarbeid mellom Havforskningsinstitutet, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Kartverket. I tillegg styres programmet av flere departement og andre brukere av data.

Contact

Photo of Signe Nåmdal

Signe Nåmdal

Norwegian Environment Agency
Programme co-ordinator
415 45 228
Photo of Maud Lauvstad Hansen

Maud Lauvstad Hansen

Miljødirektoratet
Programkoordinator
905 28 126
Photo of Frithjof Moy

Frithjof Moy

Institute of marine research
Biological mapping
Scientist
478 00 024
Photo of Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Photo of Kjell Bakkeplass

Kjell Bakkeplass

Havforskningsinstituttet
Karttjenester
916 96 987
Photo of Hanne Hodnesdal

Hanne Hodnesdal

Norwegian Mapping Authority, Hydrographic Service
Bathymetry
+47 51 85 88 23 / +47 47 31 72 22
Photo of Lilja Rún Bjarnadóttir

Lilja Rún Bjarnadóttir

Geological Survey of Norway
Geological mapping
Geologist
944 97 728