Goto main content

Contact

Kartleggingen i Mareano blir gjennomført som et samarbeid mellom Havforskningsinstitutet, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Kartverket. I tillegg styres programmet av flere departement og andre brukere av data.

Contact

Signe Naamdal

Signe Nåmdal

Norwegian Environment Agency
Programme co-ordinator
415 45 228
 Maud Lauvstad Hansen_

Maud Lauvstad Hansen

Miljødirektoratet
Programkoordinator
905 28 126
Frithjof Moy

Frithjof Moy

Institute of marine research
Biological mapping
Scientist
478 00 024
Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Kjell Bakkeplass

Kjell Bakkeplass

Havforskningsinstituttet
Karttjenester
916 96 987
Hanne Hodnesdal KV foto Holmberg

Hanne Hodnesdal

Norwegian Mapping Authority, Hydrographic Service
Bathymetry
+47 51 85 88 23 / +47 47 31 72 22
Lilja Run Bjarnadottir_Marin

Lilja Rún Bjarnadóttir

Norges geologiske undersøkelse
Geological mapping
Geologist
944 97 728