Oppdatert korallkart

Korallkartet på www.mareano.no viser korallrev langs norskekysten. Kartet er nylig oppdatert slik at flere rev er markert. I tillegg har symbolene for korallrev, vernede korallområder og identifiserte korallområder fått nye farger slik at de skal være enklere å kombinere med andre kart.

Av Beate Hoddevik Sunnset

Korallkart

Et ”identifisert korallområde” er karakterisert av en høy tetthet av korallrev, for eksempel Sularevet og Røstrevet. Ikke alle "identifiserte korallområder" er vernet, men der det er opprettet verneområder er disse større enn selve revområdet siden det også inkluder en ”buffersone”.

Se kartet.
Mer om korallrev.

Korallrev
Korallrev mellom Fugløybanken og Nordvestbanken (Troms III).