Havet i kart og bilder


Se de flotte korallene som vokser utenfor Troms.
Les mer om koraller.

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder. Resultatene gjøres tilgjengelig på disse nettsidene og visualiseres ved hjelp av kart. I tillegg leverer en rekke samarbeidspartnere data og kart fra sin virksomhet.

Temakart:

 

alt   alt   alt   alt
Sårbare naturtyper        Landskap/-former         Biotoper                       Sedimentasjonsmiljø

alt   alt    alt   alt
Skyggerelieff                   Organiske stoffer              Korallrev                          MAREANO-bilder

Nylig oppdaterte kart:

Flere kart:

Se også alle kart der du kan velge om du vil se på et ferdig sammensatt kart eller om du vil sette sammen ditt eget.Du kan også lese om enkelte av karttemaene.