Havet i kart og bilder

MAREANO-konferansen 2017

Konferansen ble arrangert i Oslo 18. oktober, og ble strømmet direkte.
Les mer om MAREANO-konferansen 2017.
Se videoopptak av alle foredragene her.

Se glimt av havbunnen på både kart og video.

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder. Resultatene gjøres tilgjengelig på disse nettsidene og visualiseres ved hjelp av kart. I tillegg leverer en rekke samarbeidspartnere data og kart fra sin virksomhet.

Utvalgte temakart:

alt   alt      alt
Sårbare naturtyper        Landskap/-former              Biotoper                       Sedimentasjonsmiljø

alt   alt    alt  
Skyggerelieff                   Organiske stoffer              Korallrev                          MAREANO-bilder

Nye kart og nylig oppdaterte kart:

Flere kart:

Se også alle kart der du kan velge om du vil se på et ferdig sammensatt kart eller om du vil sette sammen ditt eget.Du kan også lese om enkelte av karttemaene.