Ny rapport: Kartleggingen i 2006

I en ny rapport presenteres nå resultater fra MAREANOs kartlegging i 2006. Det detaljerte kartgrunnlaget fra flerstråle-ekkolodd ble samlet inn av Statens kartverk Sjø i 2005.

Rapoort kartlegging 2006

Dybdekartene gjorde det mulig å optimalisere prøvetakingsinnsatsen slik at det ikke ble skjevfordeling av hvilke terrengformer som ble undersøkt.

Statistiske analyser som er utført så langt, indikerer at det er en god kobling mellom fordeling av dyresamfunn og miljøfaktorer som vanndyp, bunntype, og akustisk refleksjon. Dette vil være til stor hjelp for å beskrive naturtyper, og for å utvikle verktøy for prediksjon av naturtyper. En slik prediksjon vil aldri kunne erstatte kartleggingen, men vil kunne optimalisere og effektivisere den.

Les rapporten