Nyheter 2005


Fant minespor i Oslofjorden
Maringeologer har funnet spor etter det som trolig er en rekke miner fra andre verdenskrig i Oslofjorden. Minemerkene ligger ved Langøyene og stammer etter alt å dømme fra en britisk operasjon i september 1944. [22.11.2004]
28.01.2007

Grønt lys for kartlegging av havbunnen
Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens Kartverk Sjø, er meget tilfredse med at regjeringen bevilger fem millioner kroner til en oppstart av det tverrfaglige MAREANO-prosjektet i 2005. [18.05.2005]
28.01.2007

Nyoppdagede korallrev utenfor Vesterålen
Nye detaljerte dybdedata fra kontinentalsokkelen utenfor Vesterålen avslører en ansamling av tidligere ukjente korallrev. [15.09.2005]
28.01.2007

Kartlegger havbunnen med 3D-seismikk
NGU er nå i ferd med å prøve ut oljeindustriens 3D-seismikk i arbeidet med å kartlegge havbunnen. Utstyr som vanligvis brukes til å finne olje langt nede i havbunnen, brukes nå til å studere topografi og bunntyper på overflaten av havbunnen.
28.01.2007

Undersjøiske skred og spor etter istiden
Spor etter isbreer som har oppført seg som gigantiske bulldosere, og undersjøiske skred. Dette er noe av det vi kan studere i nye og detaljerte data fra de norske havområdene. [21.09.2005]
28.01.2007

MAREAO-kartlegging på Tromsø-flaket
1500 kvadratkilometer av det sårbare Tromsøflaket er utpekt som oppstartsområde for det omfattende Mareano-programmet. Kartleggingen starter i høst. [23.09.2005]
28.01.2007

23.6 millioner kroner til MAREANO
Regjeringen Bondevik har i sitt forslag til statsbudsjett satt av 23,6 millioner kroner til Mareano-programmet i 2006. Dermed starter kartleggingen av Barentshavet for fullt. [14.10.2005]
28.01.2007