Meld deg på brukerkonferansen

Ett av MAREANO sine mål er å gjøre kunnskap om norske havområder tilgjengelig for brukerne. På programmets brukerkonferanse formidles blant annet informasjon om hva programmet har oppnådd og hvilke planer som er lagt for den videre kartleggingen.

Hovedtemaene for årets brukerkonferanse er:

  • resultater fra Nordland VI
  • MAREANO som kunnskapsleverandør
  • MAREANO i et internasjonalt perspektiv

Dato: 2. november 2011
Sted: Linken konferansesenter i Forskningsparken, Sykehusveien 23, Tromsø.

Se programmet (oppdateres fortløpende) og annen informasjon.

Meld deg på konferansen.

Velkommen til Tromsø!