Nye artikler fra MAREANO

I begynnelsen av august (2009) ble MAREANO temanummer av Norwegian Journal of Geology publisert med 15 nye artikler som hovedsakelig baserer seg på resultater fra MAREANO.

Les artikkelen:
MAREANO temanummer, Norwegian Journal of Geology (NJG 2009 Vol. 89, Nr. 1 & 2)

Samme tid ble det publisert en artikkel som omhandler prediksjon av naturtyper i ICES journal of Marine Science.

Les artikkelen:
Prediction of benthic biotopes on a Norwegian offshore bank using a combination of multivariate analysis and GIS classification.
Pål Buhl-Mortensen, Margaret Dolan & Lene Buhl-Mortensen
2009; doi: 10.1093/icesjms/fsp200