Gå til hovedinnhold

Kartverket sin kartkatalog

Her er en oversikt over Kartverket sine MAREANO-kartlag, muligheter for datanedlasting og tilgjengelige metadata, tilgjengelig via geonorge.no.

Kartverket sin kartkatalog er en del av geonorge.no. Geonorge er stedet for oversikt og tilgang til offentlige kartdata i Norge, kartkataloger, kartdatapakker, nedlasting av kartdata, API-er.

WMS og datasett fra Kartverket på geonorge.no

Tema WMS Datasett

Sjø terrengmodeller

Sjø skyggerelieff WMS

Sjø terrengmodeller 5m grid

Sjø terrengmodeller 25m grid

Sjø terrengmodeller 50m grid

Dybdedata 50m grid

Kystnære dybdekurver

Dybdedata WMS

Dybdekurver

Dybdeareal, dybdepunkt, grunner og skjær

Dybdedata WMS

Dybdedata (ugradert)

Dybdedata Søre Sunnmøre (ugradert)

Sjømålingsdata (gradert)

GEBCO skyggerelieff

GEBCO skyggerelief WMS

GEBCO data and products

Dybdekurver, havområder

Dybdekurver WMS

Dybdekurver

Elektroniske sjøkart

Elektroniske sjøkart WMS

 

Sjøkart raster

Sjøkart raster WMS

Sjøkart raster

Norges maritime grenser

Norges maritime grenser WMS

Norges maritime grenser

Europakart

Europakart WMS

Europakart WMS cache

Europa, illustrasjonskart

Norgeskart

Toporaster 3

Topografisk norgeskart 3

Topografisk norgeskart 3 gråtone

Norge, Illustrasjonskart (landdata)

Terrengmodell land

Fjellskygge WMS

DTM 50

DTM 10

Sjømålingsdata (dybdekartlagte områder)

Dekning sjømåling WMS

Sjømålingsdata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer om Kartverket sine WMS- og cache-tjenster på kartverket.no.

Bestille data

Bestilling av sjødata (marine geodata) kan rettes til sjodata@kartverket.no og tlf. 08700.

Bestille data fra Kartverket

Kartverket sjødivisjonen

E-post: sjodata@kartverket.no

Tlf. kundesenter: 08700