Toktrapporter

Toktrapport 2018

Kongsfjorden og Rijpfjorden på Svalbard. Les rapporten (pdf)

Toktrapport 2-2017

For Barentshavet øst og områder vest for Svalbard. Les rapporten (pdf)

Toktrapport 1-2017

For Barentshavet øst rettet mot innsamling av videodata. Les rapporten (pdf)

Toktrapport 2014

Feltinnsamling av geologiske, biologiske og kjemisk materiale på Storegga, Barentshavet øst og havområdene utenfor Finnmark-kysten.
Les rapporten (pdf)

Toktrapport 2013

Feltinnsamling av geologiske, biologiske og kjemisk materiale i områdene Kristiansund – Halten, EK (eggakant) ytre Mørebank, Storegga, Skjoldryggen, Sula, Vikna, Aktivneset, deler av Barentshavet og Iverryggen.
Les hele rapporten (pdf)

Toktrapport 2012

Områder: Nordland VI, Kristiansund-Halten, Storegga N, Sularevet, Iverryggen og Mørebankene.
Les hele rapporten (pdf)

Toktrapport 2011

Samlet toktrapport for 2011 for bunnkartlegging av kysten utenfor Vest-Finnmark og på Nordland VI.
Les hele rapporten (pdf)

Toktrapport 2010

Samlet toktrapport for 2010 for bunnkartlegging på Nordkapp-transektet, Troms III og Nordland VI.
Les hele rapporten (pdf)

Toktrapport 2009

Samlet toktrapport fra bunnkartlegging på Eggakanten og Nordland VII 2009.
Les hele rapporten (pdf)

Toktrapport 2008

Samlet toktrapport fra bunnkartlegging i Troms II og Nordland VII 2008.
Les hele rapporten (pdf)

Toktrapport 2007

Samlet toktrapport fra bunnkartlegging i Troms I-III og Nordland VII 2007.
Les hele rapporten (pdf)

Toktrapport 2006

Toktrapport fra bunnkartlegging på Tromsøflaket og Lopphavet.
Les hele rapporten (pdf)