Presentasjoner/brosjyrer

De tre MAREANO-partnerne Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk holder jevnlig foredrag og gir ut trykt informasjon om MAREANO. Noe er vinklet på eget fagområde, mens andre omtaler hele prosjektet. På denne siden vil du finne et utvalg av disse.

Brosjyrer og presentasjoner er lagt inn etter hvert som de er laget. Planer for områder som skal undersøkes og framdrift kan dermed være endret i forhold til hva som står i eldre tekster. Faglig innhold vil likevel være riktig.

 

Generell presentasjon av MAREANO:

Generelle brosjyrer om MAREANO:

Brosjyrer vinklet på fagområder:

Presentasjoner: