Workshop i modellering

Kan romlig modellering være et nyttig verktøy for kartleggingen i MAREANO?

Workshop i Trondheim  12. desember 2007

Formål

Romlig habitatmodellering kan være et nyttig verktøy for kartlegging, som del av et data-, kunnskaps- og erfaringsbasert samplingdesign. Hva må til og hvordan kan ev. romlig habitatmodellering benyttes i MAREANO ?

Tema som ønskes belyst

  • Hva skal til for å få et forvaltningsrelevant modellverktøy?
  • Hvor mye data må samles inn?
  • Er dette en metode som vil bidra til en effektivisering av kartleggingen i Barentshavet?

Foreløpig program

 

09:30

 

Registrering og kaffe

 

10:00

 

Velkommen
Direktoratet for naturforvaltning (DN)

 

10:15

 

MAREANO frem til 2010 – fremdrift og planer
Lene Buhl Mortensen, Havforskningsinstituttet

 

10:35

 

Hvordan foregår innsamling av data i MAREANO i dag, og hva gjøres av modellering?
Terje Thorsnes, Norges geologiske undersøkelse (NGU)

 

11:00

 

Hvilken geografisk informasjon er det forvaltningen trenger, både generelt og i forbindelsen med revisjon av forvaltningsplanen?
Anne Britt Storeng, DN


 

11:15

 

Diskusjon

 

12:00

 

Lunsj

 

12:45

 

Hva skal til for å få et forvaltningsrelevant modellverktøy?
Trine Bekkby, NIVA

 

13:10

 

Hvilken erfaring har man når det gjelder bruken av modelleringsverktøy?

  • NIVA (Trine Bekkby)
  • NGU (Margaret Wilson)
  • Havforskningen (Pål Buhl-Mortensen)
  • FFI (Connie Elise Solberg)

14:15

 

Kaffe

 

14:30

 

Modellering på land - effekten av skala
Lars Erikstad, NINA

 

14:50

 

Diskusjon og oppsummering

 

16:00

 

Slutt