Workshop Bergen 2011

Program

Presentasjoner ligger vedlagt som pdf.

Mandag 30. mai

1130 Lunsj

1215 Innledning, Ole Arve Misund
1225 MAREANO – ønsker, forventninger og politikk, Aksel Eikemo
1240 MAREANO 2010-2011, Børge Holte
1300 Metoder og faglig grunnlag – litt historikk, Lene Buhl-Mortensen

1320 Pause

1335 Fra dybdemålinger til skyggerelieff, Hanne Hodnesdal
1405 Fra dybdedata til naturtypekart, Terje Thorsnes

1435 Pause

1450 Bunnsubstrat og bunnstrømmer i MAREANO, Valérie Bellec
1520 Organiske og uorganiske forurensninger, Stepan Boitsov og Henning Jensen
1550 Radioaktivitet i sedimenter, Ida Bendixen Leinebø

1620 Avslutning

Tirsdag 31. mai

0900 Dataforvaltning i MAREANO, Sjur Ringheim Lid
0930 Backscatter og modellering, Terje Thorsnes og Sigrid Elvenes
1000 Kartlegging og prediksjon av naturtyper, Pål Buhl-Mortensen

1030 Pause

1050 Artsmangfold, artsutbredelser og biomasse, Lis L. Jørgensen og Anne Helene Tandberg
1120 Bio-resultater på web'en, Lis Lindal Jørgensen og Elin Hjelseth
1130 MAREANOs havedderkopper, Arne Hassel

1145 Lunsj

1245 MAREANO-data i EU-prosjektet MESMA og DN-prosjektet Miljø- og sårbarhetsvurderinger, Lene Buhl-Mortensen
1315  MAREANO-data innen truete naturtyper og NiN, Pål Buhl-Mortensen
1345 Cordino – Korallrev og bunnstrømmer, Bjørn Ådlandsvik

1415 Pause

1435 Status for bunnstrømdata i MAREANO, Bjørn Ådlandsvik
1450 MAREANO – vegen videre,  Børge Holte
1500 Avslutning