MAREANO-konferansen 2017

MAREANO-konferansen arrangeres i Oslo 18. oktober 2017. Sett av datoen slik at du kan bruke denne dagen til å få ny kunnskap fra havområder utenfor Norge.

Meld deg på konferansen.

Programmet oppdateres fortløpende.

 

8.30 – 9.00:

Registrering

9.00 – 9.05:

Velkommen
v/Signe Nåmdal, leder programgruppen i MAERANO

9.05 – 9.25:

Kunnskapsgrunnlaget for forvaltningsplanene for havområdene
v/Geir Klaveness, Klima- og miljødepartementet

9.25 – 9.50:

Hovedkonklusjoner ICES og veien videre
v/Gunnstein Bakke, Fiskeridirektoratet

9.50 – 10.15:

Å prise det ubetalelige: Verdsettingsstudier av marine økosystemtjenester
v/Margrete Aanesen, UiT

10.15 – 10.35: Pause

Plast og søppel på havbunnen

10.35 – 10.50

Hva observeres og hvordan dokumenteres det
 – gjør det noe at det ligger søppel på bunnen?

v/Lene Buhl Mortensen, Havforskningsinstituttet

10.50 – 11.05

Microplast in marine sediments on the Norwegian continental shelf and slope
v/Prof. Colin Janssen (Universitetet i Gent, Belgia)

11.05 – 11.20

Konsekvenser av plast i næringskjeden
(foredragsholder kommer)

MAREANO går nordover – Svalbard

11.20 – 11.40

Hvorfor skal vi kartlegge her?
(foredragsholder kommer)

11.40 – 12.00

Fiskeri, klima og miljø
v/Lis Jørgensen, Havforskningsinstituttet

12.00 – 13.00: Lunsj

Resultater

13.00 – 13.15

Nye resultater; 2015-2017
(foredragsholder kommer)

13.15 – 13.25

Hvordan brukes det i forvaltning/næringslivet?
(foredragsholder kommer)

13.25 – 13.35

Brukerundersøkelse – koralldata
v/Ingunn Limstrand, Miljødirektoratet

13.35 – 13.45

Hva har vi funnet/antar vi å finne?
(foredragsholder kommer)

Bruk av MAREANO-resultat

13.45 – 14.05

Økt fokus på miljø/bærekraft/forvaltning fra konsumentene i markedene
v/Trond Rismo, Sjømatrådet

14.05 – 14.25

Fiskeflåtens bruk av MAREANO- kart – foreløpige erfaringer
v/Børge Arvesen, Nordtorsk AS

14.25 – 14.45: Pause

Med Norge inn i fremtiden

14.45 – 14.50

Kunnskap for forvaltning av havet på en ordentlig måte. Hvordan sikrer vi en bærekraftig utnyttelse av ressursene?
v/Maritim avdeling Nærings- og fiskeridepartementet

14.50 – 15.00

Blå teknologi for en bærekraftig blå økonomi
v/Ingrid Schjølberg, NTNU Oceans

15.00 – 15.15

MAREANO – global kunnskapsgenerator
v/Johan Williams, Nærings- og fiskeridepartementet

Avslutning

15.30 – 15.45

Oppsummering
v/Signe Nåmdal