test thumb fra søk2 XXXX

test thumb fra søk (klikker på grønn + nederst)

test thumb fra søk