Økt bevilgning til MAREANO

MAREANOI forslaget til Statsbudsjett foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til MAREANO med 36 millioner kroner i 2012 for å kartlegge havbunnen i det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen mot Russland. Totalt er det foreslått at MAREANO skal få 88,4 millioner kroner neste år.

Av Beate Hoddevik Sunnset

– Jeg er svært glad for at MAREANO i 2012 skal fortsette å kartlegge havbunnen i det tidligere omstridte området i Barentshavet. Kunnskapen som MAREANO genererer blir spesielt viktig for at regjeringen skal stå på trygg grunn i fremtidige vurderinger av petroleumsvirksomhet i dette området, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

– Det er positivt og gledelig å se at bevilgende myndigheter ser behovet for denne kartleggingen av havområdene våre i øst, og at de også vil opprettholde kartleggingen i de vestlige områdene der vi har holdt på siden MAREANO startet. Kartleggingen av Nordland VI skal snart være ferdig, da blir det spennende å se hvilke havområder vi skal fortsette i, både Norskehavet og lenger nordøst i Barentshavet er aktuelt, sier Aksel Eikemo som er leder i MAREANOs programgruppe. At det er foreslått en økning i bevilgningene, ser han også på som en anerkjennelse av både forskningsmiljøene og direktoratene som samarbeider i MAREANO.
 
MAREANO-kartleggingen av det tidligere omstridte området startet alt i år etter en ekstrabevilgning i revidert budsjett. Disse midlene brukes på flatedekkende dybdemålinger i sørlig del av delelinjeområdet. MAREANO har siden oppstarten i 2005 og til og med 2010 kartlagt 67 600 km2 av Barentshavet og kantområdene mot Norskehavet.