GEBCO skyggerelieff

MAREANO’s karttjeneste har tatt i bruk skyggerelieff av havbunnen basert på terrengmodell fra GEBCO.

Av Hanne Hodnesdal


GEBCO skyggerelieff.

General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) er et felles prosjekt for Den internasjonale hydrografiske organisasjon (IHO) og Den internasjonale oseanografiske kommisjon (IOC). GEBCO samler inn dybdedata fra mange forskjellige kilder, og med utgangspunkt i dybdedataene og interpolasjon (der det ikke finnes data) er det laget en global digital terrengmodell av havbunnen. Terrengmodellen består av et grid med 30 buesekund oppløsning (ca 900m), og griddet er gratis å laste ned fra GEBCO sin internettside.MAREANO har benyttet terrengmodellen fra GEBCO til å lage en skyggerelieff som dekker alle de norske havområdene. Denne skyggerelieffen er nå tilgjengelig i karttjenesten. Den er meget godt egnet for oversiktskart i liten målestokk. Flere av de ferdige kartene er oppdatert med det nye kartlaget, det gjelder blant annet kartene ”MAREANO - oversiktskart”, ”Sårbare naturtyper” og ”Korallrev”. Det nye kartlaget er også tilgjengelig under ”Lag ditt eget kart” -> ”Dybdekart” -> ”Oversiktskart, dybdeforhold” -> ”GEBCO skyggerelieff”. Den nye skyggerelieffen kan kombineres med alle de andre kartlagene som er tilgjengelig på karttjenesten.