En forunderlig verden

- MAREANO gir innsikt i en ganske forunderlig verden. Det er funnet arter vi ikke ante fantes i norske farvann og vi har sett bilder av fantastiske landskap. På tross av storm og kuling i det siste, har dere fått til mye, sa Kristine Gramstad, statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet, da hun på onsdag åpnet MAREANO sin brukerkonferanse i Tromsø.

Av Beate Hoddevik Sunnset

Statssekretær Kristine Gramstad
Som takk for at hun åpnet brukerkonferansen, fikk statssekretær Kristine Gramstad et bilde som er tatt på ett av de mange MAREANO-toktene. Foto: Mia Kanstad Kulseng.

Statssekretæren fremhevet også at MAREANO er en budsjettvinner.
- Også i årets budsjett fant vi rom for å videreføre den ordinære bevilgningen til MAREANO på et meget høyt nivå. I tillegg kommer en stor satsing på kartleggingen av tidligere omstridt område i Barentshavet etter at Norge og Russland i fjor ble enig om delelinjen, sa Gramstad. Bevilgningene til MAREANO har økt fra 5 millioner kroner i 2005 til 88 millioner kroner i 2012.

Les også: Skryt til havbunnsforskere

På brukerkonferansen fikk de rundt 60 deltakerne høre om hva forskerne har funnet ut om havbunnen på Nordland VI. Også MAREANO som kunnskapsleverandør og i et internasjonalt perspektiv var tema. Det ble bl.a. tatt til ordet for at klimautviklingen kan legge nye kyst- og havområder isfrie i Arktis med tilhørende behov for en MAREANO-lignende kartlegging av bunnforholdene der.