Mikroplastrapport tilgjengelig

10 sedimentprøver fra kartleggingsprogrammet MAREANO er undersøkt for innhold av mikroplast.

Nå foreligger resultatene i en ny rapport.

Resultatene viser at det er funnet mikroplast i samtlige 10 prøver som er fordelt fra Norskehavet i sør til Varangerfjorden i nord. Prøvene er fra fjorder, kontinentalsokkelen, kontinentalskråningen og foten av kontinentalskråningen på nesten 2000 meters havdyp.

Det største antall partikler er funnet i prøver fra Norskehavet. Prøver lengre mot nord, utenfor Lofoten og i Varangerfjorden, har færre antall partikler.