Kartverket sin kartkatalog

Her er en oversikt over Kartverket sine MAREANO-kartlag, muligheter for datanedlasting og tilgjengelige metadata, tilgjengelig via geonorge.no.

Kartverket sin kartkatalog er en del av geonorge.no. Geonorge er stedet for oversikt og tilgang til offentlige kartdata i Norge, kartkataloger, kartdatapakker, nedlasting av kartdata, API-er.

Kartverkets kartkatalog i Geonorge
Tema/datasett Navn i kartkatalog på Geonorge
Havbunn skyggerelieff (blåskala)
Kystnære dybdekurver Dybdedata WMS
Dybdeareal, dybdepunkt, grunner og skjær Dybdedata WMS
GEBCO skyggerelieff GEBCO skyggerelief WMS
Dybdekurver, havområder Dybdekurver WMS
Dybdekartlagte områder Dekning sjømåling WMS
Sjøkart Sjøkart raster WMS
Grenser i sjø (maritime grenser) Norges maritime grenser WMS
Europakart Europakart WMS
Norgeskart (grønntone) Toporaster 3
Norgeskart - gråtone Fjellskygge WMS

Les mer om Kartverket sine WMS- og cache-tjenster på kartverket.no.

Oversikt over åpne WMS-tjenester fra Kartverket.

Kartverkets sjødata (marine geodata)

Kartverkets sjødivisjon er nasjonal forvalter og formidler av dybdedata.

  • Sjømålingsdata, høyoppløselige dybdedata, inneholder dybder registert under sjømåling. Disse gir en detaljrik beskrivelse av dybdeforholdene på havbunnen. Gradert informasjon av Forsvaret innenfor 12 nm.
  • Dybdedata (marine primærdata) består i hovedsak av sømløse dybdedata og kystkontur på vektorformat.
  • Sjø terrengmodeller (DTM): Regulære grid/rutenett, foreløpig av områder langs kysten av Nord-Norge og deler av havområdene vest i Norskehavet. 5x5, 25x25 og 50x50 meters grid tilgjengelig nord for 67 grader.
  • Dybdekurver: Sammenhengende dybdekurver for de norske kyst- og havområdene, med Grønland som grense i vest og Danmark i sør.
  • Sjøkart raster, georefererte rasterkart: Er tilgjengelig både med og uten kartramme. Kartene er blant annet egnet som bakgrunnskart for planlegging og presentasjon, men er ikke godkjent for navigasjon. Hovedkartserien, inkludert overseilingskart- og havnekart-seriene.

Mer informasjon om sjødata finner du på kartverket.no.

Bestille data

Bestilling av sjødata (marine geodata) kan rettes til sjodata@kartverket.no.

Parter i Norge digitalt kan laste ned dybdedata via Geonorge.no.