Kartkatalog for MAREANO

Her finner du informasjon om datasett som er samlet inn gjennom MAREANO-kartleggingen og tilrettelagt og gjort tilgjengelig.

Katalogen gir deg oversikt over datasett og tilhørende karttjenester, samt teknisk informasjon om hvordan du kan bruke karttjenestene i dine egne kartapplikasjoner. Katalogen inneholder detaljert informasjon om hvilke spesifikasjoner som gjelder for de aktuelle datasettene og hvordan biologiske, geologiske og dybdedata er best egnet til bruk til ulike formål. Noen av datasettene er tilgjengelig for nedlasting.

Se også vilkår for bruk av data og tjenester.

Dataene fra MAREANO forvaltes av de tre partnerne Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet, og kartkatalogen er derfor delt: