Sårbare naturtyper (metadata)

Map service

Sårbare naturtyper på dypt vann

Beskrivelse

Sårbare naturtyper. Ulike typer svamper, sjøfjær og koraller som er nøkkelartene i de sju naturtypene som er avdekket på havbunnen i områder som er kartlagt av MAREANO.

Innsynsløsning(er)

http://www.mareano.no/kart/viewer.php?language=no&bbox=-321565.5,7509200.0,1246963.5,8165220.0&KARTBILDE_ID=138

Første publisering

16.04.2010

Sist oppdatert

 

Base url

http://maps.imr.no/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&layers=vulnerable_areas

Capabilities URL

http://maps.imr.no/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetCapabilities&layers=vulnerable_areas

Layers

Radicipes, Glassvamp (Glass sponges (Hexactinellida)), korallskog (Coral garden), Sjofjaer (Sea pen and burrowing), Svampsamfunn (Sponge communities (Demospongia)), Umbellula (Umbellula stands)

Tegnforklaring

 

Dekningsgrad

Deler av kartlagt Mareano område (Eggakanten, Tromsøflaket og Nordland 7).

Nøyaktighet

Baserer seg på ekspertvurdering.

Målestokk-begrensninger

Ingen

Dataforvalter

NMD/Havforskingsinsituttet

Restriksjoner ved bruk

Følgende kildetekst skal oppgis ved bruk: MAREANO/Havforskningsinstituttet.