Kvalitetssikrede koraller (metadata)

Map service

Kvalitetssikrede koraller

Beskrivelse

Korallrev som er bekreftet og kvalitetsikret.

Innsynsløsning(er)

http://www.mareano.no/kart/mareano.html#maps/2316

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK-statusregisteret)

Første publisering

https://register.geonorge.no/register/det-offentlige-kartgrunnlaget/havforskningsinstituttet/korallrev

18. januar 2010

Sist oppdatert

5. desember 2016

Base url

http://maps.imr.no/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&layers=corals

Capabilities URL

http://maps.imr.no/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetCapabilities&layers=corals

Layers

korall, land_UTM33, protectedareas, coralareas, coralreefs, labels, grid_UTM33

Tegnforklaring

 

Dekningsgrad

Hele landet.

Nøyaktighet

Varierende

Målestokk-begrensninger

Ingen

Dataforvalter

NMD/Havforskningsinstituttet

Restriksjoner ved bruk

Følgende kildetekst skal oppgis ved bruk: Havforskningsinstituttet.