Bunndyr

For å laste ned oversikt over topp 10 arter av bunndyr for hver stasjon kan en gå til :     
http://www.mareano.no/kart/viewer.php?language=no&bbox=-58716.5,7418840.0,1249572.5,8307110.0&KARTBILDE_ID=175

Trykke på de enkelte punktene og få frem en oversikt som denne:
R0081_BT0004_ST0036.pdf

NB!  Popup må være tillat for å få frem pdf-ene.