Tjenester fra Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet gir tilgang til temadatasett gjennom karttjenester etter standarden Web Map Services (WMS) og Web Features Services (WFS) eller nedlasting av temakartdata. Tjenestene gjør det enkelt å inkludere temakartene i egne kartløsninger eller verktøy for geografiske informasjonssystemer (GIS).

Tjenestene kan fritt brukes under følgende vilkår:

  • Ønsker kunden/brukeren å inkludere Havforskningsinstituttet karttjenester/data i egne løsninger skal de tilrettelagte karttjenestene benyttes direkte. Registreringsskjema bør også fylles ut.
  • Ved bruk av våre karttjenester/data skal kilde alltid oppgis.
  • Dersom karttjenestener/data ønskes brukt til kommersielle formål, må Havforskningsinstituttet kontaktes.

URL for tilkobling til WMS og WFS server: http://maps.imr.no/geoserver/ows?

For nedlasting av data gå til http://maps.imr.no/geoserver/web/
Velg -layer preview – søk etter kartlaget du ønsker å laste ned, i boksen Select one gå helt nederst og velg shape file.

Merk: Firefox anbefales ved nedlasting.

Filer kan også bestilles på nmd_gis@imr.no.

For å se hvilke temakart som er tilgjenglig, bruk kartklientene:

Metadata til en del kartlag er tilgjengelig på: http://crius.nodc.no:8080/geonetwork/srv/en/main.home

Se Havforskningsinstituttet sin kartkatalog for MAREANO dersom du ønsker en oversikt over alle MAREANO-kartlag fra Havforskningsinstituttet.

Artsdatabasen Marbunn

I Marbunn får du tilgang til metadata om tokt og stasjoner som har blitt undersøkt gjennom MAREANO og mulighet til å laste ned denne informasjonen. Informasjonen blir vist på kart og kan lastes ned på en excel-fil.

Metadatabase for fauna og miljødata

Oversikt over hvilke av datasett i Havforskningsinstituttet sin metadatabase som inneholder resultater fra MAREANO.

Modellering av bunnstrømmer

Modellresultatene fra NorKyst-800 er tilgjengelig både som timesverdier og døgnverdier for årene 2009 og 2010. På grunn av de store datamengdene, oppbevares modellresultatene på superdatamaskinen Hexagon ved Universitetet i Bergen, men de er tilgjengelige ved forespørsel. Forespørsel om tilgang til modellresultater kan rettes til Vidar S. Lien eller Jofrid Skardhamar, begge ved Havforskningsinstituttet.