Data

Gjennom kartleggingsprogrammet MAREANO blir data om dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder samlet inn, tilrettelagt og gjort tilgjengelige for allmennheten.

Gjennom MAREANOs nettsider er tolkede data tilgjengelig i form av kart, WMS-tjenester og nedlastbare data. I tillegg blir data tilgjengeliggjort gjennom Geonorge.no og direkte fra samarbeidspartene.

For oversikt over tilgjengelige datasett og tjenester, se liste fra den enkelte dataeier:

Ønskes tilgang til rådata, må dataeier kontaktes.

For bruk av bilder/video, se retningslinjer om kontakt før bruk.

Vilkår for bruk

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet er partnere i prosjektet, men har likevel eierskap/forvaltningsansvar for sine egne data.

For alle data, inkludert data fra andre prosjekter og aktører, må brukere gjøre seg kjent med - og følge - dataeiers retningslinjer.

Uansett må kilden (MAREANO/navn på partner) alltid krediteres ved viderebruk.